rpkbochnia.pl

rpkbochnia.pl

komunikacja miejska po 70 roku zycia

komunikacja miejska po 70 roku zycia

Pogrzeb Upamiętnienie State

Pogrzeb państwowy był ważnym, pamiątkowy krajowym wydarzeniem od śmierci Benjamin Franklin w 1790 roku, drugi z pogrzebów państwowych podane George Washington w 1799. Wiele z ojców założycieli nie lubił przepychu i okoliczności pogrzebów państwowych, ponieważ odzwierciedla wydźwięk panowania brytyjskiego, ale kiedy ginie prezydent, musi istnieć publicznej żałoby.

William Henry Harrison był pierwszym prezydentem, który zginął w biurze, co wymagało ogromnej ceremonii aby odrębne. Washington kupiec Alexander Hunter zlecono zaprojektowanie potężnego pogrzeb że uspokoić naród. W swoim projekcie, Hunter nanoszone Białego Domu w czarną wstążką i miał tapicerowanym czerni i bieli transportowi przewozu ciała.

Patrząc wstecz w historii, to był pogrzeb Abrahama Lincolna w 1865 roku, które naprawdę precedens dla rozbudowanych ceremonii. Jego szczątki spoczywają w stanie w rotundzie na Kapitolu. Wkrótce został następnie 11 innych prezydentów: James Garfield (1881), William McKinley (1901), Warren Harding (1923), William Taft (1930), John F. Kennedy (1963), Herbert Hoover (1964), Dwight Eisenhower ( 1969), Lyndon Johnson (1973), Ronald Reagan (2004) i Gerald Ford (2006).

Kondukt pogrzebowy jest ważnym zwyczajem, zaczynając od Białego Domu i podróży do Kapitolu, w dół Constitution Avenue i Pennsylvania Avenue. Tradycyjnie, istnieje sześć koni tej samej rasy i koloru, trzech zawodników i kierownik sekcji zamontowany na czwartym konia ze starej gwardii Caisson plutonu.

Trumna jest często następuje jeździec mniej do reprezentowania upadłego lidera. zespoły wojskowe prowadzą każdą jednostkę – Gwardię Narodową, w służbie czynnej, PAN i rezerwowych sił – tak jak oni uczestniczyć w procesji pogrzebowej.

Pogrzeb państwowy obejmuje usługi pamiątkowe prowadzone przez Sekretarza Obrony i Sekretarz Armii, które są często przechowywane w Washington National Cathedral , gdzie zagraniczni dygnitarze, głowy państw, książęta, książęta, szefów rządów, premierów, premierów, generałów i mogą uczestniczyć inni urzędnicy.
Artykuł napisany przez: